Bajingan! Germo Sontoloyo!

01 December 2005

Nyuwun sèwu, yèn padha risi, kok aku misuh, ngumbar tetembungan kang ora sopan. Lha ning mengko ndhisik. Bajingan iku asalé nduweni teges kusir gerobag, mulané wong kang kerja pocokan ngusiri gerobag diarani "mbajing".

Lha yèn sontoloyo, kuwi ateges wong kang nduwèni panggawéyan angon bèbèk. Mulanè ana tetembungan "Sontoloyo, angon bèbèk ilang loro".

Yen bab germo, sakngertiku kuwi sawijining wong kang panguripané saka bebedhag [berburu] macan. Embuh wiwit kapan, germo banjur nduwèni teges wong kang dadi juragané wong wadon nakal.

Uga durung cetha kok bajingan bisa ateges wong ala sakbangsané maling, bégal lan kècu, banjur kuwi dadi tembung kanggo misuh sing kasar banget. Semono uga si sontoloyo, kok kanggo pisuhan sing ora pati kasar.

* Katerangan gambar: kaos gaweyané Sarapan, Yoja