Suparmin Mudik

03 July 2006

Sugeng siang poro lenggah (gaya pidato). Mbok bilih para rencang sedanten sampun mriksani film ingkang paling anyar meniko.

Kulo piyambak malah dereng sempat. Amargi menawi badhe nonton kedah dhateng bioskop, lha biayanipun meniko lho, awis sanget, mboten mampu kulo.

Nah, amargi kulo mboten mampu, pramilo kulo nggadhahi pangéram-éram piyambak, ngên-ngên lah menawi poro mudo mestani. Kulo mbayangaken menawi denmas suparmin meniko mudik lebaran. Kinten-kinten kados pundi nggih?

Kadosipun santai-santai kémawon nggih, lha wong barang sak abotipun kados pundi kémawon sagêt dipun angkat kalian piyambakipun. Wah.. kêdahipun dènmas Suparmin mêniko mbukak usaha jasa angkutan mawon nggih, mêsthi laku! :D


Lha pripun tho, monggo mang priksani. Gèk priyayinipun mêniko kiyat, ngganthêng, sopan, atletis, wah ibu-ibu têmtu kémawon kêsêngsêm mêniko. hehe.. Punopo malih mênawi jasa angkut mêniko dipun sukani bonus têrbang gratis. haha

Nggih mbok bilih semanten kemawon, e pepet lan e corek-ipun mboten lengkap, kulo radi kesel. hehehe.. pareng sedoyo kemawon... :) Kagem mas Suparmin, monggo mudik sesarengan. Haha