LKMD, bathangan?

09 September 2006

Kulo radi kesupen, meniko kalebet golongan bathangan nopo geguritan nopo sanesipun nggih. Ngaten lho sedherek, ingkang badhe kulo tulis meniko bab singkatan. Wonten ing tlatah Jawi, utaminipun ing Jogja (ingkang kulo ngertos), asring sanget ndamel plesetan saking singkatan.

Contonipun:
1. ABCD = Abri Bukan Cepak Doang
2. UGM = Universitas Golek Mantu
3. UII = Universitas InsyaAllah Islam
lan sakpiturutipun.

Nah, wonten sak setunggaling dinten, rencang kulo criyos kedadean wonten ing counter HP. Counter HP meniko wonten ing sak ngajengipun kantor rencang kulo meniko. Pas rencang kulo badhe ngisi pulsa, kesarengan lare ingkang rikmanipun dipun cet pirang. Kados bule ngaten.

eee.. Lha kok bakulipun pulsa celathu,"wah LKMD mas". Larenipun tuwine lajeng mbingungi, LKMD niku nopo mas? ngaten lare meniko nyuwun prikso. Lajeng bakulipun pulsa semaur,"LKMD, Londo Kok Mung nDhase". hihihihi..

Mangan Pathak!

06 September 2006

Paling bingung nèk ngobrol karo wong Wonogiri. Aku ana kanca wong Wonogiri, jenengé Karino. Dhèwèké kerjo nang dhaérah Kutu Dukuh, Yogyakarta. Nang cerak kantoré ana warung mangan sing murah meriah.

Warung iku nyedhiakné panganan seko sego, sayur tekan gorèngan. Nah, lawuh sing sumadya ugo werno-werno. Ono témpé, tahu, pindang (iwak laut), lan ayam. Kancaku iku paling sênêng mangan karo lawuh sirah pitik. Pas wêktuné mbayar, dhèwèké ngomong,"bu, aku nganggo pathak loro".

Kabèh podho kaget. Pathak iku nang Jogja artiné sawat, utowo nguncalné watu sak kuwaté. Mula wajar nèk ibu sing dodolan ugo bingung. Gèk sing mbandhêm watu nang kancaku iku sopo? Mbasan ditakoni manèh karo sing adol, kancaku lagi ngomong,"pathak kie ndhas pitik iku lho bu". Kabèh banjur ngguyu. Lha wong ndhas pitik ki yo ndhas waé, kok iso-isoné diarani pathak. Dasar wong Wonogiri, ngono gunêmé kanca kerjané kancaku iku. :)

Nah, supayané ora ono kêdadèan kaya iku manèh, ayo padha urun rêmbug, basané sirah pitik ki opo nèk nang nggon sampéyan? Ndhas? Sirah pitik? Utowo ono ukara liyo sing bédo koyo pathak iku? :D