LKMD, bathangan?

09 September 2006

Kulo radi kesupen, meniko kalebet golongan bathangan nopo geguritan nopo sanesipun nggih. Ngaten lho sedherek, ingkang badhe kulo tulis meniko bab singkatan. Wonten ing tlatah Jawi, utaminipun ing Jogja (ingkang kulo ngertos), asring sanget ndamel plesetan saking singkatan.

Contonipun:
1. ABCD = Abri Bukan Cepak Doang
2. UGM = Universitas Golek Mantu
3. UII = Universitas InsyaAllah Islam
lan sakpiturutipun.

Nah, wonten sak setunggaling dinten, rencang kulo criyos kedadean wonten ing counter HP. Counter HP meniko wonten ing sak ngajengipun kantor rencang kulo meniko. Pas rencang kulo badhe ngisi pulsa, kesarengan lare ingkang rikmanipun dipun cet pirang. Kados bule ngaten.

eee.. Lha kok bakulipun pulsa celathu,"wah LKMD mas". Larenipun tuwine lajeng mbingungi, LKMD niku nopo mas? ngaten lare meniko nyuwun prikso. Lajeng bakulipun pulsa semaur,"LKMD, Londo Kok Mung nDhase". hihihihi..

10 Komentar:

Pas jam 2:20 PM, Anonymous sOnniE nulis...

ajeng nambah

panjenengan taksih kelingan kurikulum cbsa mboten?pas jamamn sd mbok menawi

asline singkatane cara belajar siswa aktif ning nyatane Cah Bodho Soyo Akeh
hehehehhehe

 
Pas jam 3:27 PM, Blogger Dhany Family nulis...

Ngaturaken Sugeng Riyadi
Mbok menawi wonten kelepaten
Nyuwun Gunging Samudra Pangak Sami

Shoutbox-ipun pundi..??

 
Pas jam 9:06 PM, Anonymous firman nulis...

LKMD=Lamar Keri Meteng nDisik

 
Pas jam 5:14 AM, Anonymous RhoMayda nulis...

hahahahhaaaaaaaaaaaaaa...
Londo Kok Mung nDase
lucu sanget critanipun (kramanipun 'cerita' nopo nggih?)

 
Pas jam 11:19 AM, Anonymous Cah gunung nulis...

kulo kajenge nambah...
wonten male singkatan sing radi sae
inggih punika UPN

UPN : Universitas Pucuk Neroko utowo
UPN : Universitas Pengen Negeri

 
Pas jam 10:57 PM, Blogger dodY nulis...

setuku kaliyan mas firman kemawon, pak Q :D

 
Pas jam 8:44 PM, Anonymous sluman slumun slamet nulis...

menawi dhateng malang wonten perguruan tinggi ingkan peparab UNISMA, inggih menika Universitas InSya allah MAju.
Lha menawi dateng Bandung wonten Institut Tambal Ban.
Ingkang radi saru menika UNBRA. Tiyang londo mesti nggujeng, mosok toh mahasiswanipan UN BRA (without bra).
nuwun sewu, menika sakdermo njeplak!

 
Pas jam 5:45 PM, Anonymous Anonymous nulis...

cbsa niku mboten mung singkatan cah bodho saya akeh..ananging inggih singkatan kangge cepak bukan seperti abri...;))

 
Pas jam 8:19 AM, Blogger zYa nulis...

KTSP= Kurikulum Terserah Sekolah Panjenengan
hehe... ;D

 
Pas jam 9:47 PM, Anonymous Prast nulis...

ono tambahan ki:
1. UPN = Universitas Perawan Nakal
2. UGM = Untune Gede tur Maju

 

Post a Comment

<< Ngajengan